A Sant Cebrià procurem oferir una formació continua al nostre personal, per a que puguin seguir aprenent i millorant dia a dia.