Els professionals motivats i compromesos amb el projecte són la millor garantia de qualitat en el servei i representen un tracte diferencial vers els usuaris. Una gestió d’equip orientada a la millora terapèutica de les persones i la formació continuada faciliten un treball d’equip eficaç i en permanent millora.

Serveis professionals:

  • Medicina 
  • Fisioteràpia
  • Educació Social
  • Treball Social
  • Terapeuta Ocupacional
  • Infermeria
  • Psicologia
  • Podologia i perruqueria
  • Servei religiós
  • Acompanyaments fóra del centre.

prof11prof12
prof21prof22 prof31prof32