A Sant Cebrià oferim atenció especialitzada i individualitzada. Proporcionem estades ajustades a les necessitats de cada persona,  en règim privat i concertat, ja sigui  l’ ingrés temporal per descans del cuidador principal o l’estada permanent. Tots els usuaris gaudeixen dels mateixos serveis professionals i terapèutics, amb independència del tipus d’estada.

La Unitat Verge de l’Alegria (unitat d’Alzheimer)
Disposem d’una unitat de psicogeriatria que dóna atenció específica als usuaris afectats de demència  en estadis  moderats i avançats.  La unitat, dissenyada per atendre amb més intensitat les necessitats d’aquests usuaris, té com a objectiu facilitar la orientació i proporcionar un entorn que garanteixi  la calma i la seguretat. L’ambient ha d’intentar minimitzar els dèficits dels residents, adaptar-se i pal·liar les mancances funcionals. La unitat disposa d’activitats específiques centrades en l’estimulació de les capacitats perceptives i psicomotrius.  L’equip professional que atén la unitat és personal qualificat i amb una experiència consolidada en el treball amb persones amb demències.

El Centre de Dia
El Centre de Dia està indicat en estadis de deteriorament lleus i moderats i ofereix activitats orientades a estimular i preservar l’autonomia de la gent gran.  Els usuaris del Centre de Dia també poden gaudir dels avantatges de la Unitat Verge de l’Alegria si així ho indiquen les seves necessitats. El centre de dia disposa d’un ampli horari d’atenció de dilluns a diumenge i representa pels seus usuaris gaudir d’avantatges a l’hora de fer un ingrés residencial, temporal o permanent.

Atenció i suport a les famílies
El Servei de Treball Social us facilita els tràmits per a sol·licitar les prestacions de la Llei de la Dependència, assessorament sobre l’ingrés i els serveis de Sant Cebrià. Els familiars tenen un paper fonamental en el benestar i adaptació dels usuaris. Des del centre us convidarem periòdicament a participar en activitats, celebracions i actes. El nostre horari de visites és prou flexible perquè les famílies acompanyin als usuaris i s’integrin en la dinàmica del centre. L’ equip professional us proporcionarà tota la informació que necessiteu en un horari ampli: seguiment de l’estat de salut, procés d’adaptació, funcionament dels serveis, etc.

Servei de Rehabilitació Individual
Disposem de serveis especialitzats de rehabilitació física i cognitiva inidividual, indicats per persones que han patit accidents cerebro-vasculars, traumatismes i que necessiten una atenció intensiva i específica.
c4c3
c1c2