Coneix el projecte

Sant Cebrià integra intervencions i tractaments innovadors i específics per a la gent gran.

Teràpies amb animals

Recentment s’han presentat dades clíniques que avalen l’eficàcia de les teràpies amb gossos per tractar simptomatologia afectiva de les persones afectades de demència. Actualment, treballem amb la participació de diferents animals que visiten el centre per estimular i potenciar l’activitat dels/les usuaris/àries.

Teràpies de rehabilitació cognitiva, física i funcional

Orientades a mantenir la qualitat de vida de les persones, preservar i rehabilitar aquelles àrees funcionals i cognitives sensibles de ser recuperades o millorades.

Estimular des de l’activitat

Activitats properes i que les persones han fet al llarg de la seva vida, com ara cuidar l’hort, plegar roba, parar taula, etc.

Grup d’acolliment i adaptació

L’àrea de psicologia ha creat un grup reduït de suport que facilita la integració dels nous usuaris i els proporciona suport.

Creació de grups d’ajuda mútua i de suport a familiars

Moltes famílies arriben a l’ ingrés residencial amb nivells d’estrès i angoixa importants després d’anys de ser cuidadors principals. Tractar els símptomes associats i oferir-los la informació i les eines necessàries per comprendre les demència els ajuda en el procés d’acompanyar el seu familiar. Properament s’obrirà el grup a persones que no es troben al centre, és a dir, a cuidadors no formals de Tiana i Montgat.