A finals de gener es va inaugurar la Comissió de Menús de Sant Cebrià. Aquesta comissió és un òrgan consultiu de la Direcció del Centre on els participants valoren i recomanen futurs menús, menús actuals, menús especials i el servei de cuina en general.

Aquest òrgan neix de la necessitat expressa dels usuaris i famílies de tenir veu pròpia en els àpats i les organitzacions dels menús al centre. Està formada per 3 residents, 2 familiars de residents i 3 treballadors del Centre, i els càrrecs tenen una vigència d’un any.

L’objectiu de la Comissió és adaptar, en la mesura del possible i respectant les pautes assistencials i nutricionals, els menús i el servei de cuina a les necessitats i preferències dels usuaris.

A través de reunions periòdiques, es valoren i discuteixen diferents ítems i es fan propostes de canvi, adaptació o millora que, més tard, són estudiades i valorades per l’equip directiu; qui en consens amb cuina i la coordinadora han de determinar si tenen viabilitat o no.

Dins aquest marc innovador, el centre ja ha començat a posar en pràctica algunes de les mesures proposades fet que ha estat molt ben acollit per usuaris i famílies.

Celebrem la iniciativa i us convidem a fer-nos arribar els vostres suggeriments i idees.