El passat 18 de Març Sant Cebrià acudeix a la VIII Jornada Sociosanitària d’Infermeria i Fisioteràpia organitzada per Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor celebrada a Martorell.
La Jornada on hi va acudir la nostra fisioterapeuta , Cristina Rivera, es va organitzar en tres taules rodones: Abordatge del dolor en cures pal•liatives, Abordatge del dolor articular i Abordatge del dolor miofascial.
• “Abordatge del dolor en cures pal•liatives” ens van parlar sobre l’abordatge del dolor en el pacient pal•liatiu i les seves cures d’infermeria i es va obrir una proposta per començar a instaurar programes d’activitat física en pacients amb càncer.
• “Abordatge del dolor articular” ens va proposar alternatives al tractament quirúrgic, l’ús del TENS en les patologies musculoesquelètiques i ens va presentar ajudes tècniques ortopèdiques destinades a facilitar la realització d’activitats bàsiques en presència de dolor articular.
• “Abordatge del dolor miofascial” ens va explicar la fisiopatologia del dolor miofascial i l’abordatge a nivell mèdic i ens va fer reflexionar sobre els pensaments i emocions relacionats amb el dolor miofascial.