El passat 18 de març vem signar amb l’Ajuntament de Montgat un conveni per tal de donar un tracte preferencial a aquelles persones veïnes de Montgat que necessitin un servei de residència i no tinguin ajudes per a tal fi .
L’Ajuntament de Montgat els hi farà una aportació del 5% al preu vigent de residència i d’altra banda, Sant Cebrià els hi aplicarà un descompte de fins 300 € , en funció del grau de dependència, sempre i quan duri aquesta situació i el conveni sigui vigent.